Psychogeriatrische zorg

Psychogeriatrische zorg


Thuis wonen bij dementie

Geheugenstoornissen hebben grote impact op de kwaliteit van leven. De ernst ervan, en het feit dat genezing niet mogelijk is, maken een deskundige en gespecialiseerde zorg noodzakelijk. Zeker als u zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis wilt blijven wonen. Met ondersteuning van de gespecialiseerde psychogeriatrische (PG) zorg van Anjer Thuiszorg kan dat eventueel aangevuld met inzet van technische hulpmiddelen.

Juist bij beginnende dementie is het van groot belang dat u en uw naasten, familieleden en mantelzorgers voldoende uitleg krijgen over de verschijnselen en hoe de ziekte zich ontwikkelt. De wijkverpleegkundige staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Waar nodig geeft worden ook tips en informatie gegeven over hoe u kunt omgaan met veranderingen in uw leefomgeving, ander gedrag met angst, boosheid en een in de war zijn.

Anjer Thuizorg heeft verpleegkundgen en verzorgenden die u kunnen helpen. We streven errnaar dat u dor dezelfde mensen zgeholpen wordt. Het is immers belangrijk om u en ook uw naasten, familie en/of mantelzorgers goed te leren kennen. Zo willen zij bijvoorbeeld ook weten wat uw leefritme is en wat u belangrijk vindt. Kortom, alle dingen die bijdragen aan het leefplezier. Vervolgens doen zij er alles aan om de zorg- en hulpverlening daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. De verpleegkundigen en verzorgenden zijn hiervoor speciaal getraind. Ze zijn geselecteerd op basis van deskundigheid, kwaliteit en affiniteit met mensen met dementie en andere vormen van geheugenstoornis. Zij weten hoe belangrijk het is om u goed te leren kennen en zij nemen de tijd om een relatie op te bouwen. Vanuit persoonlijke belevingsgerichte zorg bieden zij structuur, rust en een gevoel van veiligheid. Zo zorgen zij ervoor, samen met de mantelzorgers of naasten, dat u zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis kan wonen.

Een veilig thuis

Een van de eerste dingen waar de verpleegkundigen en verzorgenden van Anjer Thuiszorg alert op zijn is uw veiligheid. Is er sprake van ongerustheid over onveilige situaties in en rond het huis, dan beoordelen zij de woning en geven deskundig advies voor een zo veilig mogelijke leefomgeving. Worden medicijnen wel ingenomen, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment? De verzorgenden en verpleegkundigen van Anjer Thuiszorg bieden graag veiligheid bij het gebruik van medicijnen, bijvoorbeeld door de inzet van technische hulpmiddelen. 

Casemanager Dementie

Mensen met dementie kunnen met veel verschillende zorgverleners en instanties te maken krijgen. Een casemanager van Anjer Thuiszorg kan hierbij hulp bieden. Deze casemanager is een vast aanspreekpunt die de spin in het web kan zijn voor een persoon met dementie en zijn of haar naasten. De casemanager  kan de verschillende zorgvragen zoals thuiszorg, dagbesteding en benodigde aanpassingen op elkaar afstemmen en daardoor een belangrijke steun zijn voor u en uw naasten.

Merkt u dat u vergeetachtig wordt en maakt u dit onzeker, onveilig of angstig? Maak dan een afspraak met de wijkverpleegkundige van Anjer Thuiszorg. U hoeft dit probleem niet alleen aan te pakken. 

Wilt u meer weten, over wat Anjer Thuiszorg voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2021 Anjer Thuiszorg

anjer_Weblogo-notext.png Copyright
anjer_Weblogo-notext.png Disclaimer
anjer_Weblogo-notext.png Cookies
anjer_Weblogo-notext.png Privacy Reglement

In samenwerking met:

MM-logo-def.png

Medipointlogo.png