Welkom bij Anjerthuiszorg

 

Voor de best mogelijke persoonlijke zorg

Over Ons

In onze organisatie streven we naar de best mogelijke, persoonlijke gezondheidszorg. We willen de gezondheid, de zelfstandigheid en het comfort van onze patiënten en hun familie zo veel mogelijk bevorderen.

We nemen ruim de tijd om goed naar onze patiënten te luisteren en een individueel zorgpakket aan te bieden dat het best aansluit op hun behoeften. Neem gerust contact met ons op als u of iemand in uw omgeving medisch advies of zorg nodig heeft.

In onze ambulante thuiszorg bestaat geen wachtlijst.

Wij helpen u graag!


 

 

Hart voor Verzorging

Verzorging op maat is wat de verzorgenden bij Anjer Thuiszorg u zullen bieden. Omdat deze verzorging gaat van ondersteuning bij aan- en uitkleden t/m terminale zorg, wordt dit altijd besproken in een persoonlijk gesprek.

Hart voor Verpleging

Er zijn verschillende situaties waarin verpleging aan huis nodig is. Van een ongeval tot (ernstige) ziekte. Onze ervaren verpleegkundigen zijn in staat om alle medisch-technische handelingen te verrichten die verpleegkundigen in het ziekenhuis ook doen. Ook het geven van Advies, Instructies en Voorlichting (AIV) aan u en uw familie, afgestemd op uw situatie, hoort hierbij.

Anjer Thuiszorg Kracht

Anjer biedt professionele en toegankelijke zorg aan in uw eigen omgeving, zowel overdag, ’s avonds en ’s nachts. Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, Anjer thuiszorg maakt dit graag mogelijk met thuiszorg. Mocht dit niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken naar een zorgomgeving waar veiligheid en geborgenheid voorop staat.

Missie & Visie

Onze missie

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent op de eerste plaats dat we goed moeten luisteren naar hun wensen en behoeften. Naar hun ideeën over welke zorg het beste past bij hun levenswijze. Daarnaast willen zij graag kwalitatief hoogwaardige zorg; professionele zorg die bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden.

Onze visie

Anjer Thuiszorg wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden met warmte. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt. In alle facetten van zorg staat warmte centraal Aan jonge en aankomende zorgprofessionals wil Anjer Thuiszorg de mogelijkheid bieden zich binnen ons bedrijf vanuit hun eigen vakkennis in een open werkomgeving verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Uit het nieuws

Uit de Volkskrant van 27 januari 2021. Klik op de krantenpagina's voor een vergroting.

vk01_s.jpg

vk02_s.jpg

vk03_s.jpg

(Thuis)zorg nodig?

Klachtenprocedure

De medewerkers van Anjer thuiszorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit, toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over de zorg.

1 Maak uw klacht bespreekbaar

Heeft u een klacht over de zorg die bij u verleend is? Wij adviseren u om de klacht eerst met onze medewerker te bespreken, Of anders met zijn of haar leidinggevende.

2

Geef uw klacht door. Zie: klachtenreglement.

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via 085-112-43-07.

 

Neem contact op

Copyright © 2021 Anjer Thuiszorg

anjer_Weblogo-notext.png Copyright
anjer_Weblogo-notext.png Disclaimer
anjer_Weblogo-notext.png Cookies
anjer_Weblogo-notext.png Privacy Reglement

In samenwerking met:

MM-logo-def.png

Medipointlogo.png